Välkommen till Tellhus

Energifrågan är direkt sammanlänkad med utsläppen av koldioxidgaser. En intressant frågeställning är därför, vad ska vi prioritera och hushålla med värme, el eller utsläpp av koldioxid? Svaret är inte självklart utan är helt beroende av vilken energitillförsel vi avser, högvärdig el eller lågvärdig värmeenergi...

Läs mer

TellHus® är Veidekkes klimathus som effektivt reducerar koldioxidutsläppen från byggande och boende med drygt 50 procent jämfört med ett normhus.

Läs mer